Транспорт и автосервиз за леки и тежкотоварни автомобили от ЕТ „СЕТ-Стойчо Михалев”

Контакти с нас

Управител сервиз товарни автомобили
Марио Костов

0893614323

032/673737

Управител сервиз леки автомобили

Ясен Петков

0893614329
032/692943

Отдел снабдяване

Мая Костова

0893614324

032/692943

Вътрешен транспорт
Мирослав Тодоров

0893614325

032/673737

Междунароред транспорт

Мая Тодорова

0893614326

032/673737

град Пловдив ул. Кукленско шосе 12

тел.: +359 032 673 737

факс: +359 032 673 737

setndq@gmail.com

град Пловдив ул. Кукленско шосе 21

тел.: +359 032 692 943

факс: +359 032 692 943